5 דקות על הבוקר – ממשיכים א'

למי שסיים שבוע של "מתחילים א'", או למי שרואה עצמו בכושר טוב.

נתהלך מעט בבית, נסובב ידיים לאחור ולפנים, נצעד חצי דקה במקום.

ניקח שעון ונמדוד זמן:

1. ריצה במקום – 50 צעדים, בטן בפנים, להרים ברכיים גבוה, גב זקוף, כתפיים לאחור, ידיים נעות לצידי הגוף.

2. הליכה במקום – 10 צעדים, להרים ברכיים גבוה, אבל לאט…

3. ריצה במקום – 50 צעדים – להרים ברכיים!

4. הליכה במקום – 10 צעדים לאט

5. ריצה במקום – 50 צעדים

6. הליכה במקום – 10 צעדים

7. ריצה במקום – 50 צעדים

8. הליכה במקום – 10 צעדים

וזהו.

אם לקח יותר מ4 דקות, ממשיכים כל בוקר למשך שבוע. אם לקח פחות מ4 דקות – עוברים לדרגת הקושי הבאה.